Gỏ cửa ghé thăm ... ChơnNghiêm's Chay Tịnh Quán
Facebook page: Mỗi ngày một niềm vui


Tuesday, July 5, 2011

Fresh Fingers - rửa tay tanh mùi cá


Mỗi khi làm cá hay cắt hành tây thì tay bàn mình sẽ tanh và hôi lắm trừ phi mình đeo găng tay trước khi làm - Sau mỗi lần làm cá thì tôi rửa tay với miếng Fresh Fingers Odor Remover -- mình chỉ cần xoa tay với tấm này rồi rửa tay với sà bông là đủ - mùi hôi tanh sẽ biến mất -- Tôi mua cái này trong tiệm BedBath&Beyond - trong website của họ thì không có thấy nhưng họ có bày bán ngay trong tiệm ở giang hàng để đồ nhà bếp treo trên tường - Họ có bán loại hình y như cục sà bông nữa.

2 comments:

Quyen said...

Hi Kitchenaid,

You can just rub your hand on your kitchen sink and it works the same.

Quyen

ChơnNghiêm Kitchenaid said...

Hello Quyên,
You are RIGHT! Stainless steel sink works well too.
You know what, I just remember read from somewhere that people with armpit order can use this thing. I don't know it true or not, but it made sense. Funny huh!

Related Posts with Thumbnails