Gỏ cửa ghé thăm ... ChơnNghiêm's Chay Tịnh Quán
Facebook page: Mỗi ngày một niềm vui


Monday, February 14, 2011

Bánh canh con tằm

Xin xem công thức làm ở đây - nhưng khi nhấn bánh canh thì nhấn ngắn đoạn - có nghĩa là nhấn xuống khi bánh ấn ra được độ 2 inc thì mình nhất đồ nhấn của cái nhấn thì bánh sẽ ngắt đoạn và rơi xuống nước sôi - rồi mình lại ép xuống, bột ấn ra rồi lại ngắt... cứ thế mà làm sẽ ra những con đuông đứt đoạn dài độ 2 inc thôi.
 Những món liên hệ: -Cách làm bánh canh -Bánh canh Vĩnh Thuận -BÁNH CANH CHAY -Bánh canh giò heo tôm cua

No comments:

Related Posts with Thumbnails