Gỏ cửa ghé thăm ... ChơnNghiêm's Chay Tịnh Quán
Facebook page: Mỗi ngày một niềm vui


Wednesday, February 23, 2011

Skinny Spatulas

Con gái mua trên Amazon cho mình -- chỉ có 2-3$ gì 1 cây thôi - rất thích để xào cái gì ít - vét lon sữa bò, vét keo sốt rất sạch -- mỗi nhà cần có ít nhất 3-4 cái trong tủ đấy.

Chúc mọi gia đình được an vui!

No comments:

Related Posts with Thumbnails