Gỏ cửa ghé thăm ... ChơnNghiêm's Chay Tịnh Quán
Facebook page: Mỗi ngày một niềm vui


Friday, February 18, 2011

Xoài tượng dầm nước mắm đường

Mê tơi món này ăn với cơm + cá chiên xoài bào mõng như bào sợi đu đủ + đường + nước mắm + ớt bằm = trộn lên để 5 phút ăn --> rùng mình vì ngon !!!

No comments:

Related Posts with Thumbnails