Gỏ cửa ghé thăm ... ChơnNghiêm's Chay Tịnh Quán
Facebook page: Mỗi ngày một niềm vui


Thursday, October 23, 2014

STUFF MUSHROOMS with ITALIAN SAUSAGE & BLACK GARLIC
Chúc mọi gia đình được no ấm!

No comments:

Related Posts with Thumbnails