Gỏ cửa ghé thăm ... ChơnNghiêm's Chay Tịnh Quán
Facebook page: Mỗi ngày một niềm vui


Tuesday, October 21, 2014

Dưa gang


 Ngon quá miếng dưa gang mát lạnh tan trong miệng
 Chúc mọi gia đình được no ấm!

No comments:

Related Posts with Thumbnails