Gỏ cửa ghé thăm ... ChơnNghiêm's Chay Tịnh Quán
Facebook page: Mỗi ngày một niềm vui


Friday, October 10, 2014

BÚN BÒ GIÒ BÒ ....Huế.


BÚN BÒ GIÒ BÒ ....Huế.
Chưa từng ăn qua giò bò nấu BBH ... nay chị Lộc chỉ mua nấu bún bò - Ôi !!! thật là hơn cả tuyệt vời !!!
 


Chúc mọi gia đình được no ấm!

No comments:

Related Posts with Thumbnails