Gỏ cửa ghé thăm ... ChơnNghiêm's Chay Tịnh Quán
Facebook page: Mỗi ngày một niềm vui


Wednesday, October 22, 2014

KING ARTHUR FLOUR ingrients for bread making

 Ascorbic Acid = cho vô bánh mì giúp vỏ bánh giòn
Diastatic malt powder = dough enhancer for bread - phụ gia bánh mì
Non Diastatic malt powder = dough enhancer for bagel - phụ gia cho bánh bagel
 King Arthur Flour / shop / ingredients / baking enhancers
 mua chợ grocery Safeway - ngay dãy để powder milk / coffee
Chúc mọi gia đình được no ấm!

No comments:

Related Posts with Thumbnails