Gỏ cửa ghé thăm ... ChơnNghiêm's Chay Tịnh Quán
Facebook page: Mỗi ngày một niềm vui


Tuesday, October 21, 2014

Lam rạch bánh mì
mua cây móc áo len = dùng kềm xoay tháo cây móc ra - đút cây đủa bếp vào rồi mài dũa - gài dao lam vào.

 dùng đũa togo dũa ra

 dùng cây đủa bếp lớn dũa cây cầm

Nhìn kỷ con dao của chú Hồng (bánh mì/UyênThy) thì nó như vầy -- mình thử làm - wow! rạch dể lắm.

Gắn lưỡi lam vào mà tim tui đập thình thịch -- nhỡ SLASH 1 cái giơ xương ra - đổ máu đào - ai đưa đi cấp cứu đây?

Cắt 1 khúc đũa cả - hay ghim tre loại cọng lớn - dùng dao tỉa nhỏ ở đầu - nhắm cho bằng khất trong lòng lưỡi dao lam.  Tỉa bằng dao xong dùng cái dũa móng tay mà dũa cho mịn - đầu đó phải đủ dài để lọt lưỡi lam và phải mõng vừa đủ cong thôi - làm dầy sẽ không lọt qua lổ lưỡi lam - mõng quá sẽ lều phều và dể gẩy.

Tay trái cầm kềm dẹp dao lam - tay phải cầm cây ghim từ từ xỏ vào.  Thấy chắc chắn là được.  
KHÔNG CẦM DAO LAM BẰNG TAY ĐỂ LỤI GHIM.  Đứt tay chết bỏ !!!
 
Chúc mọi gia đình được no ấm!

No comments:

Related Posts with Thumbnails