Gỏ cửa ghé thăm ... ChơnNghiêm's Chay Tịnh Quán
Facebook page: Mỗi ngày một niềm vui


Thursday, February 20, 2014

Đường thẻ - Brown Slab Sugar

cân nặng: 1 lb - 16 oz. - 454 gr = 6 thỏi đường.

Chúc mọi gia đình được no ấm!

No comments:

Related Posts with Thumbnails