Gỏ cửa ghé thăm ... ChơnNghiêm's Chay Tịnh Quán
Facebook page: Mỗi ngày một niềm vui


Tuesday, February 11, 2014

Mini Madeleine PansBác Lộc có 3 cái rồi - giờ mình mua 3 cái nữa -- Ah!!! 2 chị em thay phiên nhau làm.  Khi chị làm thì đem 3 cái của em qua làm để thay đổi khi nướng bánh - sẽ rất lẹ.

Bánh mini rất là đẹp và dể thương.
Chúc mọi gia đình được no ấm!
Related Posts with Thumbnails