Gỏ cửa ghé thăm ... ChơnNghiêm's Chay Tịnh Quán
Facebook page: Mỗi ngày một niềm vui


Thursday, February 27, 2014

NGÒ OM


Tôi giữ rau ngò om như thế này - trong keo kín mít đã hơn 1 tuần rồi đấy -- tưởng là không có không khí sẽ chết mất ... ai ngờ là khi đóng kín bên trong có độ ẫm và tự tạo cho cây tươi xanh.

Thằng Tèo ngồi canh xem những cọng ngò om của mẹ chừng nào mới ngũm!
Chúc mọi gia đình được no ấm!

No comments:

Related Posts with Thumbnails