Gỏ cửa ghé thăm ... ChơnNghiêm's Chay Tịnh Quán
Facebook page: Mỗi ngày một niềm vui


Monday, February 24, 2014

Classic Bundt Pans

LA FORME / Made in Germany - mua giá 14.99$ @ Home Goods

NORDIC WARE / Made in USA - 19.99$ @ Home Goods!


 treasure from Goodwill $3.99 - Wilton Bundt Pan

 treasure from Goodwill $3.99 - Nordic Ware Bundt Cake Keeper regular price $15.79

 Plastic Bundt Mold nhìn 2 khuôn giống nhau - nhưng thật sự có chút khác - cái dưới hoa cạn hơn cái trên này

Chúc mọi gia đình được no ấm!

No comments:

Related Posts with Thumbnails