Gỏ cửa ghé thăm ... ChơnNghiêm's Chay Tịnh Quán
Facebook page: Mỗi ngày một niềm vui


Monday, February 24, 2014

Nước tương đặc ngon của Taiwan


 $17/ chai
Mua tại chợ 99 @ Kent, WA
Chúc mọi gia đình được no ấm!

No comments:

Related Posts with Thumbnails