Gỏ cửa ghé thăm ... ChơnNghiêm's Chay Tịnh Quán
Facebook page: Mỗi ngày một niềm vui


Tuesday, May 21, 2013

Energy Peanut Butter

Energy Peanut Butter:
Chunky peanut butter + dried cranberries + raisin + sliced almond + chia seeds = trét lên bánh mì ăn tuyệt vời

Chúc mọi gia đình được no ấm!

No comments:

Related Posts with Thumbnails