Gỏ cửa ghé thăm ... ChơnNghiêm's Chay Tịnh Quán
Facebook page: Mỗi ngày một niềm vui


Thursday, May 16, 2013

Dao bào nhỏ và có dao

Đây là con dao bào mà tôi dùng thích nhất - và dùng mỗi khi cần đến dao bào.  Con dao này hiệu Kiwi của Thái Lan.  Bán khoãng 3$ -- bào rất mõng vỏ - dưới có lưỡi dao nếu cần cắt thì cũng rất tiện và đầu nhọn rất thích khi cần khoét mắt của khoai tây.

Nhất định phải có trong nhà bếp đấy các mợ ạ.

Chúc mọi gia đình được no ấm!

No comments:

Related Posts with Thumbnails