Gỏ cửa ghé thăm ... ChơnNghiêm's Chay Tịnh Quán
Facebook page: Mỗi ngày một niềm vui


Wednesday, April 4, 2012

Củ sắn dư để tủ đá

 Mua 1 củ về làm 1 lần không hết - phải để tủ đá chờ lần sau thôi ......

Thật đấy mua 1 củ sắn về làm 1 món thì còn 1/2 củ cho nên phải xắt hết ra và freezer kiểu này mới giữ được và còn ăn lần sau.
củ sắn xắt hạt lựu - trãi mõng ra khay - đem khay cho vô tủ freezer 1 tiếng - dùng cái sãng súc 1 cái là tróc lên hết - từng hạt lựu củ sắn lạnh cứng - cho vô bọc ziplock - rồi cho vô 1 bọc ziplock khác để chử ghi chú ở giữa 2 bọc - để tủ đá tiếp - lần sau cần làm món gì cần củ sắn ta sẽ có sẵn dùng.

Chúc mọi gia đình được no ấm!

No comments:

Related Posts with Thumbnails