Gỏ cửa ghé thăm ... ChơnNghiêm's Chay Tịnh Quán
Facebook page: Mỗi ngày một niềm vui


Thursday, February 2, 2012

Slippers, hat and hand warmers

Dép đi trong nhà và găng tay may vải nỉ (fleece)


Chúc mọi gia đình được no ấm!

No comments:

Related Posts with Thumbnails