Gỏ cửa ghé thăm ... ChơnNghiêm's Chay Tịnh Quán
Facebook page: Mỗi ngày một niềm vui


Thursday, February 16, 2012

Cup warmers

 Sí sọn quá đi ...... tới cái ly cũng có cái áo!!!Len dư móc SC (single crochet) -- móc 5 mũi - sc vô mũi thứ 2 từ cây kim, sc tới cuối.  Lên 1 mũi, 4 sc.  Tiếp tục móc cho đến khi có được chiều dài ưng ý đánh vòng cái ly mình muốn -
hàng cuối : móc sc 1 mũi, móc 1 mũi bỏ mũi sc ở dưới - bắt qua làm sc mũi kế tiếp (ta vừa làm xong 1 lổ để sỏ khuy) - cắt chỉ và gài chặc.
May vào đầu kia 1 cái nút đẹp nữa là xong.
Chúc mọi gia đình được no ấm!

No comments:

Related Posts with Thumbnails