Gỏ cửa ghé thăm ... ChơnNghiêm's Chay Tịnh Quán
Facebook page: Mỗi ngày một niềm vui


Saturday, June 4, 2011

Khô cá homemade

Người anh họ của anh chị Lộc câu về rồi làm sạch ướp muối ớt - phơi khô - cá này thật là ngon -- cám ơn các anh chị.

No comments:

Related Posts with Thumbnails