Gỏ cửa ghé thăm ... ChơnNghiêm's Chay Tịnh Quán
Facebook page: Mỗi ngày một niềm vui


Wednesday, March 9, 2011

Bánh Đa nướng

Bánh đa nướng lửa than thì còn gì bằng - mà bên Mỹ này đâu ai bắt lò nướng lên để nướng 1-2 miếng bánh tráng bao giờ - hay là mỡ lò bếp nhà lên cầm nướng tẩn mẫn - Người Việt ở bên Mỹ này từ ngày biết đủ cách để nấu món ăn với microwave - nướng bánh tráng hay nướng popcorn bằng microwave cũng chỉ cần 1-2 phút thôi. Bánh đa muốn nướng bằng Microwave ngon thì phải nhúng nước sơ qua - vẫy ráo nước - rồi cho vô microwave bấp high 1 phút bánh sẽ nỡ cong lên - trở bánh qua mặt kia rồi bấp tiếp 1 phút nữa tùy theo miếng bánh to hay nhỏ - nhớ canh vì mỗi máy microwave có nồng độ nóng mạnh nhẹ khác nhau - nướng miếng bánh đầu tiên sẽ có kinh nghiệm ngay.

No comments:

Related Posts with Thumbnails