Gỏ cửa ghé thăm ... ChơnNghiêm's Chay Tịnh Quán
Facebook page: Mỗi ngày một niềm vui


Thursday, December 23, 2010

Làm tan đá thịt cá

Tôi thích làm tan đá thịt cá bằng cách ngâm nước nóng này hơn là với microwave. Thịt cá xả đá ra sẽ trông như khi mới mua.

No comments:

Related Posts with Thumbnails