Gỏ cửa ghé thăm ... ChơnNghiêm's Chay Tịnh Quán
Facebook page: Mỗi ngày một niềm vui


Thursday, December 23, 2010

Khử mùi máy Food Disposal

Cứ vài hôm lại clean cái máy xay food - Tôi rửa sạch bồn xong rồi cắt vài lát chanh bỏ vô trong và bật nước cho chảy rỉ và bật nút cho xoáy máy...xay xong sẽ thấy bốc mùi thơm của vỏ chanh, cam, hay quít.

No comments:

Related Posts with Thumbnails