Gỏ cửa ghé thăm ... ChơnNghiêm's Chay Tịnh Quán
Facebook page: Mỗi ngày một niềm vui


Tuesday, December 14, 2010

khuôn bánh dẽo/bánh nướng 1kg

khuôn này Má của KA mới cho bà đặt làm đã hơn 25 năm nay chưa dùng qua 1 lần -- nay đem cho con gái (AH!!!) Má đã nhờ bác Trung đặt dùm lâu lắm rồi!

No comments:

Related Posts with Thumbnails