Gỏ cửa ghé thăm ... ChơnNghiêm's Chay Tịnh Quán
Facebook page: Mỗi ngày một niềm vui


Tuesday, December 14, 2010

CÁ CƠM CHIÊN GIÒN

cá này gọi là "Melt fish" cá cơm bên mình -- ở Mỹ này cá cơm to lắm đây -- rỏ là cá của đế quốc có khác! Pha bột chiên giòn hơi đặc đặc - rồi lăn cá có ướp chút muối tiêu và tỏi bột - lăn qua vụn bánh mì rồi chiên giòn.

No comments:

Related Posts with Thumbnails