Gỏ cửa ghé thăm ... ChơnNghiêm's Chay Tịnh Quán
Facebook page: Mỗi ngày một niềm vui


Sunday, January 3, 2010

Salmon pouch

Salmon cắt khúc nhỏ đem chiên vàng với bơ + tỏi lửa lớn vừa chém cạnh miếng cá là đem ra - để lên miếng pastry sheet hình vuông - gấp chéo đậy miếng salmon như gấp lá thư - phết egg wash - đem bake 400*F 30 phút là chín - ăn nóng.

No comments:

Related Posts with Thumbnails