Gỏ cửa ghé thăm ... ChơnNghiêm's Chay Tịnh Quán
Facebook page: Mỗi ngày một niềm vui


Thursday, March 13, 2014

Trái Bơ / Avocado for breakfast

Trái bơ chín cắt đôi ra - chỉ rắt muối tiêu ăn rất ngon và béo.
Chúc mọi gia đình được no ấm!

No comments:

Related Posts with Thumbnails