Gỏ cửa ghé thăm ... ChơnNghiêm's Chay Tịnh Quán
Facebook page: Mỗi ngày một niềm vui


Thursday, March 13, 2014

Cái rây, cái lược nước - Siever


Có hơn chục cái, lớn nhỏ đủ cở -- mà cứ thích lấy cái củ rít của chồng sắm từ năm 79 tới giờ này, mà vẫn cứ dùng mãi là sao?  FAVORITE !!! mà còn là KỶ NIỆM chứ còn sao nữa.
Chúc mọi gia đình được no ấm!

No comments:

Related Posts with Thumbnails