Gỏ cửa ghé thăm ... ChơnNghiêm's Chay Tịnh Quán
Facebook page: Mỗi ngày một niềm vui


Tuesday, March 11, 2014

Nordic Ware Holiday Bundt Pans


Mình mua được ở Goodwill còn mới toanh chưa dùng tới có $4.99 thôi mà giá trên Amazon.com là
$23.09 & FREE Shipping.

Bởi thế, các mợ mà thích các khuôn này thì trước hảy đi lùng những tiệm bán như là Ross, Marshall's, TJ-max, Home Good, Goodwill (nhiều khi tìm được nhiều cái còn mới toanh chưa dùng tới)
Goodwill $3.99 ... sweet !!!
Amazon.com $19.98 & FREE Shipping on orders over $35.
Chúc mọi gia đình được no ấm!

No comments:

Related Posts with Thumbnails