Gỏ cửa ghé thăm ... ChơnNghiêm's Chay Tịnh Quán
Facebook page: Mỗi ngày một niềm vui


Thursday, October 17, 2013

Thịt kho măng dùng nồi thermo pot

Chúc mọi gia đình được no ấm!

No comments:

Related Posts with Thumbnails