Gỏ cửa ghé thăm ... ChơnNghiêm's Chay Tịnh Quán
Facebook page: Mỗi ngày một niềm vui


Monday, October 14, 2013

Buttered Scallops - Sò điệp chiên bơ tỏi


Chúc mọi gia đình được no ấm!

No comments:

Related Posts with Thumbnails