Gỏ cửa ghé thăm ... ChơnNghiêm's Chay Tịnh Quán
Facebook page: Mỗi ngày một niềm vui


Friday, December 25, 2009

Hot CoCoa

Sáng nay ngày Christmas, mỡ mắt ra vợ chồng tôi vui vẻ đi ăn sáng một mình trong khi 2 cô ả còn ngũ mê tơi.........ngoài đường trời lạnh lắm khoãng chừng 33*F thôi - tôi đem bánh croissant mua ở Costco ra nướng và làm 2 ly hot cocoa nóng đặc biệt vị coffee cho lên trên mashmallow và whipping cream -- oh là la, thiệt là hấp dẫn khi chấm miếng croissant trong sữa nóng. Đây là hạnh phúc giãn dị nhất đây!

No comments:

Related Posts with Thumbnails