Gỏ cửa ghé thăm ... ChơnNghiêm's Chay Tịnh Quán
Facebook page: Mỗi ngày một niềm vui


Thursday, June 5, 2014

Pizza Peel - Tấm Gổ Hớt Bánh Mì



Amazon.com bán với giá $15.99 -- mình mua giá $2.99  --- hihi
Chúc mọi gia đình được no ấm!

No comments:

Related Posts with Thumbnails