Gỏ cửa ghé thăm ... ChơnNghiêm's Chay Tịnh Quán
Facebook page: Mỗi ngày một niềm vui


Wednesday, June 25, 2014

Cultured butter milk


Fresh Cultured Butter Milk (mua tại chợ Safeway 1.79$/1 pint)


Chúc mọi gia đình được no ấm!

No comments:

Related Posts with Thumbnails