Gỏ cửa ghé thăm ... ChơnNghiêm's Chay Tịnh Quán
Facebook page: Mỗi ngày một niềm vui


Wednesday, June 25, 2014

CULTURED BUTTER Fresh Homemade
sau 36 tiếng kem sữa có life culture đông đặc như vầy

 cho vào bồn máy KA với whisking hook đánh số 3

đánh 1 hồi bơ và sữa bơ sẽ tách rời càng lúc càng nhiều lược qua rây mịn
 cho bơ lại vào trong bồn

 nước đá thật lạnh cho vào bơ để rửa cho tới khi nước trong

cho bơ qua rây lược và để 10 phút cho nhỏ hết nước trong bơ ra

cho bơ lại vào bồn whip 2 phút với muối = nêm vừa miệng
cho vào keo hoặc gói thành thỏi bơ - đem để tủ lạnh
 cho vô turberware phần nào để ăn ngay - còn phần gói bằng parchment paper thì cho vô bọc ziploc rồi freezer cho đến khi cần mang ra defrost là có bơ ăn

CULTURED BUTTER MILK - Bơ sữa giữ lại để làm bơ nữa cho lần sau
 cho vào khay để tủ freezer cho đông lại - và cất giữ để làm lần sau -- cứ 3 cục sữa = 1/2 cup sữa có culture

 cái này trong tủ freezer đem ra tan đá

Theo chị Hiha12 trong bếp ChợtNhớ.com làm CULTURED BUTTER ... Cám ơn chị hướng dẫn làm

STEP 1:
Mix & Seat 36 hrs
**1 lít (4.5 cups) heavy whipping cream 35% fat
**1/2 cup butter milk

STEP 2:
Churn cream - Using blender, food processor, hand whisk (need a work out?), or Kitchenaid Mixer until large and small lumps of BUTTER are formed.


STEP 3:
Draining & Separating - Using a stainless steel strainer, drain as much as you can the liquid, actually the BUTTERMILK, from the churned butter: save the buttermilk for later uses, refrigerated or frozen.

STEP 4:
Washing & Salting - (none or to taste): pour cold (salted or not) water over the butter lumps. using knifes or spatula, cut through lumps then pat them back together, times and times to wash off any remaining traces of buttermilk. drain dry: using paper towel to absorb any trace of wetness while roughly patting all butter lumps together in one block.

STEP 5:
Smooth - by whisking - again get rid of any traces of wetness that still come out.
taste your butter to see if you want more salt in it: for fanciful salted butter use "fleur de sel" that gives some crunch here and there when you chew on. otherwise kosher salt is great too. or just fine sea salt mix well.

STEP 6:
Shape up - simply in square block in parchment and foil wrappers, or in pretty molds (individually packed in tiny decorative molds look great on individual butter dish)

STEP 7:
Storage - fridge for short term, freezer for long term

USES:  Just as you do with store bought butter, only this butter tastes so much better in your baked goods: brioches, croissants, breads and rolls etc...
*********************************************

Làm bơ ĐỢT 2 = dùng Cultured Butter Milk giữ lại hôm trước.
 4 cups heavy whipping cream + 6 cục cultured butter milk đông đá (1 cup) = cho thẳng vào trong thau kem sữa

 chỉ sau 5 tiếng đậy nắp để ngoài bàn (khí hậu hôm nay cũng khá ấm nhiệt độ trong nhà là 75*F) sữa đã đặc và life culture đã dậy = ở dưới có phần nước tách rời
sau 24 tiếng sữa đặc cứng luôn
 cultured whipping cream đã đặc sau 30 tiếng trên bàn (nhiệt độ trong nhà là 77*F)
 cho vào bồn đánh máy KitchenAid
 với Whipping hook đánh số 3 - đánh tan ra rồi sau 5 phút bắt đầu đặc lại

 sau 10 phút đánh bắt đầu ra sữa và vón bơ
 cho bơ ra rây để lược lấy sữa ra khỏi bơ
 sữa bơ - cultured butter milk - cất đi
 cho vô bọc zip-top cất vào tủ đá dể dành làm lần sau

 rửa bơ bằng nước đá lạnh - rồi lược lấy bơ
 trộn 2 tsps (Kosher Salt) muối vào bơ (4 cups kem sữa whipping cream + 1 cup cultured butter milk) quết lên thấy ra nước cứ chắt ra bỏ - nếm thử vừa mặn ý mình là được

 cho vào keo sạch hay gói trong 1 tấm parchment paper - bọc nylon ở ngoài
 để tủ lạnh sau vài giờ bơ đặc lại

công thức gom lại sau lần 2 làm:

4 cup heavy whipping cream 40% fat
1 cup cultured buttermilk
2 tsp kosher salt

**Mix whipping cream + cultured buttermilk = let stand on counter @ room temperature for 36 hrs = cream will curled like sour cream
**Whip cream to separate butter and buttermilk (save the buttermilk for next time or use in cake or making bread)
**Wash butter in icy cold water until water come out clear.
**Drain excess water out of butter.
**Whip butter and add salt to suit your taste
**Store in container - keep in refrigerator or freezer until use.
**Freezer pre-measured 1 cup size buttermilk in ziploc bags for next batch of butter.

Chúc mọi gia đình được no ấm!

No comments:

Related Posts with Thumbnails