Gỏ cửa ghé thăm ... ChơnNghiêm's Chay Tịnh Quán
Facebook page: Mỗi ngày một niềm vui


Wednesday, June 25, 2014

BUTTER homemade

 FRESH UNSALTED BUTTER

 add 1/4 tsp Kosher Salt if make Salted Butter

 double in volum = nổi gấp đôi

 thicken = bắt đầu đặc
 soft pick whipped cream = kem đánh bông nhẹ
 WHIPPED CREAM = KEM SỮA = có thể ăn và trét lên bánh cake
 continue whipping = tiếp tục đánh

 Stiffing up cream = bắt đầu vón cục
 Curled Butter = hạt bơ bắt đầu vón
 Butter and Butter milk = bơ vón lại và bơ sữa sẽ có nhiều

 drain out butter milk = chắt bơ và sữa bơ ra

 BUTTER MILK = sữa bơ - cất đi để dùng làm bánh sau này

 BUTTER
 Wash butter with cold water
 form into a ball

 Wrap in Parchment paper
 Form into a butter block

 Mark and leave in refrigerator for 10 minutes = there you have BUTTER 
Dùng giấy gói lại thành thỏi bơ - đem để tủ lạnh 10 phút là ta có bơ ăn rồi
 dùng bơ này để làm bánh mì
 hay trét lên bánh mì nóng ăn TUYỆT VỜI !!!

 Hay cho vô keo - để tủ lạnh
Chúc mọi gia đình được no ấm!

No comments:

Related Posts with Thumbnails