Gỏ cửa ghé thăm ... ChơnNghiêm's Chay Tịnh Quán
Facebook page: Mỗi ngày một niềm vui


Saturday, November 16, 2013

Sữa Đặc Ông Thọ


 Dùng bình không của bình syrup này
 Dùng cái skinny spatula này vét sạch láng

Các mợ có biết là một khi khui lon nhôm đồ hộp ra mà mình không chuyễn đồ ăn trong đó ra - mà tiếp tục để trong lon thì lon nhôm sẽ bắt đầu rỉ xét vì có không khí -- Vậy các bạn hảy tìm 1 cái mình nhựa nào đó mà chuyển sữa đặc ra - tỉ dụ tôi dùng cái bình không của bình syrup này mà để sữa vào -- vừa sạch vừa dể bơm ra, lại hợp vệ sinh nữa.
Chúc mọi gia đình được nhiều sức khoẻ!

No comments:

Related Posts with Thumbnails