Gỏ cửa ghé thăm ... ChơnNghiêm's Chay Tịnh Quán
Facebook page: Mỗi ngày một niềm vui


Saturday, September 22, 2007

Chè đậu đenChè đậu đen thì dể nấu, dể ăn rồi - nhưng nấu bằng nồi slow cook thì lại càng dể. Để timer sau 2 tiếng gọi, mình trở lại xem thấy hạt đậu nở ngon lành là cho đường và vani rồi tắt nút, rút điện là ta có 1 chè đậu đen ngon mềm.

No comments:

Related Posts with Thumbnails