Gỏ cửa ghé thăm ... ChơnNghiêm's Chay Tịnh Quán
Facebook page: Mỗi ngày một niềm vui


Tuesday, February 17, 2015

Gói bánh chưng dùng sóng lá chuối để cột.
Chúc mọi gia đình được no ấm!

No comments:

Related Posts with Thumbnails