Gỏ cửa ghé thăm ... ChơnNghiêm's Chay Tịnh Quán
Facebook page: Mỗi ngày một niềm vui


Monday, December 1, 2014

Vớ -- Socks ... no more missing !!!

Những ai hay bị mất vớ - hay bị lạc trong lúc giặt xấy thì đây là cách giải quyết.  Chỉ việc ghim 2 chiếc lại với nhau bên trong như vầy để không bị vướng vào thành máy khi giặc/xấy - Như thế lúc nào cũng có đôi có cặp.
Cám ơn chị Hương chỉ mẹo nhé.
Chúc mọi gia đình được no ấm!

No comments:

Related Posts with Thumbnails