Gỏ cửa ghé thăm ... ChơnNghiêm's Chay Tịnh Quán
Facebook page: Mỗi ngày một niềm vui


Monday, December 1, 2014

ALMOND ROCA
Thank you Ms Cook for the wonderful recipe and test treat.  Best Almond Roca I have ever ate.
Thank you chị Hương.

Chúc mọi gia đình được no ấm!

No comments:

Related Posts with Thumbnails