Gỏ cửa ghé thăm ... ChơnNghiêm's Chay Tịnh Quán
Facebook page: Mỗi ngày một niềm vui


Saturday, July 27, 2013

Hot Dog and Sloppy Joe

 Elaine's Sloppy Joe meat sauce
 Beef hot dog này mua trong Costco ...ăn quá ngon!Chúc mọi gia đình được no ấm!

No comments:

Related Posts with Thumbnails