Gỏ cửa ghé thăm ... ChơnNghiêm's Chay Tịnh Quán
Facebook page: Mỗi ngày một niềm vui


Wednesday, August 1, 2012

Trứng vịt luộc dầm nước mắm chanh
Chúc mọi gia đình được no ấm!

No comments:

Related Posts with Thumbnails