Gỏ cửa ghé thăm ... ChơnNghiêm's Chay Tịnh Quán
Facebook page: Mỗi ngày một niềm vui


Wednesday, January 8, 2014

Chicken bouillon

@  COSTCO


Mùi vị khá ngon.  Nấu canh ăn mấy hôm nay, cà nhà khen ngon.  $7 keo này mà mỗi ngày dùng hơn 1/2 thìa cà phê thì cũng không đắt.

Chúc mọi gia đình được no ấm!

No comments:

Related Posts with Thumbnails