Gỏ cửa ghé thăm ... ChơnNghiêm's Chay Tịnh Quán
Facebook page: Mỗi ngày một niềm vui


Wednesday, January 29, 2014

Xuân Giáp Ngọ 2014 ... khắc dưa đầu xuân

 
 bộ dao tĩa - dùng sharpie pen vẽ chử - rạch chử với dao - khượi phần không cần ra - còn dính đen thì lấy Q-Tip chấm acetone mà lau sẽ đi sạch
 khắc ưng ý rồi thì dùng cọ hoặc bông gòn chấm dấm trắng thoa lên -- chất chua sẽ chống dưa bị thâm đen.

 Sau 1 tuần - vỏ dưa khô héo - rỏ nét khắc -- trông có cái hay hay!


No comments:

Related Posts with Thumbnails