Gỏ cửa ghé thăm ... ChơnNghiêm's Chay Tịnh Quán
Facebook page: Mỗi ngày một niềm vui


Tuesday, December 17, 2013

Garlic Noddle and shrimps


Chúc mọi gia đình được no ấm!

No comments:

Related Posts with Thumbnails