Gỏ cửa ghé thăm ... ChơnNghiêm's Chay Tịnh Quán
Facebook page: Mỗi ngày một niềm vui


Wednesday, July 25, 2012

Nước vo gạo tưới cây

Đúng đó, dùng nước vo gạo tưới cây - chứ ai đời bỏ phí đi của dzời thế vào mùa hè nóng nực này mà ngay cả mùa đông nữa.
Chúc mọi gia đình được hạnh phúc!

No comments:

Related Posts with Thumbnails