Gỏ cửa ghé thăm ... ChơnNghiêm's Chay Tịnh Quán
Facebook page: Mỗi ngày một niềm vui


Thursday, September 29, 2011

Bàn bào Việt Nam

Tôi mới vừa đi Việt Nam thăm gia đình về có mua 20 cái bàn bào nhỏ này giống như cái của chị Lộc tặng cho mình.  Vậy mà tôi không đủ tặng bạn bè đấy!
Cái này mua ở VN có 5000 đồng là 25 cents thôi hà mà nó bào thích ơi là thích --
vừa bào đồ chua, bào ngắn như vầy cũng được còn muốn bào dài cũng được -- đầu xắn rất bén, và đầu kia để bào vỏ cũng rất mõng vỏ.

Chúc mọi gia đình được no ấm!

No comments:

Related Posts with Thumbnails