Gỏ cửa ghé thăm ... ChơnNghiêm's Chay Tịnh Quán
Facebook page: Mỗi ngày một niềm vui


Wednesday, August 21, 2013

Đồ bằm tỏi - Rolling Garlic Chopper


Mua tại chợ Safeway giá $9.99 = work well ... lại 1 thứ nữa để đầy nhà bếp !!! có cần thiết không? Không - Nhưng nó dể thương quá hà.... chịu thôi !!!

No comments:

Related Posts with Thumbnails