Gỏ cửa ghé thăm ... ChơnNghiêm's Chay Tịnh Quán
Facebook page: Mỗi ngày một niềm vui


Wednesday, August 14, 2013

Khoai tây - 2013Ra đào khoai mới 5 phút trở vào vui mừng vì mang vào 1 THAU .... nhìn vào không đủ tráng đáy thau.

Hahahaha..........kinh tế xuống quá - đến trồng trọt cũng thất mùa - may mà nhà không nuôi được bò ... chớ mà nuôi được bò thì chắc là miếng thịt sẽ bằng củ khoai....LOL.
Chúc mọi gia đình được no ấm!

No comments:

Related Posts with Thumbnails